SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

30.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/ 01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 17. sjednici održanoj dana 30. srpanj 2015. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju člana Komisije za Statut i Poslovnik

I.

Za člana Komisije za Statut i Poslovnik imenuje se Vladimir Mrzljak, Krasica 3, Novi Vinodolski.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur.broj: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, dana 30. srpanj 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr