SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 25. Petak, 14. kolovoza 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

61.

Na temelju članka 58. Odluke o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/14) i članka 113. stavak (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13), Odbor za statutarno-pravna pitanja na sjednici održanoj 7. srpnja 2015. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/08), Odluku o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 13/12), Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 5/14), Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/13) i Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/14) u kojima je utvrđeno vrijeme njihovog stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/14-01/05

URBROJ: 2213/01-01-15-13

Mali Lošinj, 7. srpnja 2015.

Predsjednik
Odbora za statutarno pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
Luigi Satalić, v.r.

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

0.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja utvrđuje uvjete za uređenje gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode, za razdoblje do 2015. godine.

Prostorni plan sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje grada.

Granice obuhvata ovoga Prostornog plana su granice područja Grada Malog Lošinja određene zakonom.

Prostornim planom uređenja se utvrđuje obveza izrade detaljnijih planova uređenja prostora za uža područja na teritoriju grada.

Članak 2.

Ovaj Prostorni plan sadržan je u elaboratu »Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja«, koji sadrži dva dijela: A. Tekstualni dio i B. Grafički dio. Tekstualni dio se sastoji od I. Obrazloženja i II. Odredbi za provođenje. Elaborat plana sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

I. 0. Uvod

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 58.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=945&mjesto=10005&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr