SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

56.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 9. srpnja 2015. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa dijela javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta na č. zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj, u površini od 150 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja okućnicu kuće sagrađene na č.zgr. 845 i č.zem. 9747/1 i 9747/2, sve k.o. Veli Lošinj, a koji dio će se Parcelacijskim elaboratom br. 049/15. od 27. ožujka 2015. godine izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića dipl.ing.geod. poništiti i pripojiti novoformiranoj č.zgr. 845 k.o. Veli Lošinj.

Parcelacijski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Parcelacijskog elaborata iz članka 1. ove Odluke izvršiti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj, te isti dio postaje vlasništvo Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i vlasnik č.zgr. 845 k.o. Veli Lošinj kojoj se pripaja dio ukinutog javnog dobra u općoj uporabi uredit će imovinsko-pravne odnose na način da će otkupiti od Grada Malog Lošinja predmetni dio u površini od 150 m2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-17/14-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-15-9

Mali Lošinj, 9. srpnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=10005&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr