SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 22. Petak, 10. srpnja 2015.
OPĆINA JELENJE

30.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 -pročišćeni tekst) i članka 18. Statuta članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 13. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2015. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2015. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Općine Jelenje za 2015. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u visini 1.000,00 kn, tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Jelenje za 2015. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, u iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

KLASA: 214-01/15-01/13

URBROJ: 2170/04-02-15-7

Dražice, 16. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik:
Nikica Maravić, v.r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=942&mjesto=51218&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr