SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 20. Četvrtak, 11. lipnja 2015.
OPĆINA MATULJI

26.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne Novine«, broj: 87/08,136/12 i 15/15) te članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13, 17/ 14 i 29/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2015. god., donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske župa nije« broj 40/14) u članku 9. stavku 1. iznos »110.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »130.000,00 kn«.

Članak 2.

Članak 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za ostale mjesne odbore iz pozicije »42.12 mjesni odbori ostali«, Općinsko vijeće dodjeljuje donacije prilikom donošenja Proračuna, iz kojih će se pokrivati troškovi temeljem njihovih zahtjeva, a dodijeljene donacije mogu koristiti za komunalne aktivnosti, te pokriće tehničkih troškova društvenih programa u svrhu u svrhu obilježavanja tradicionalnih blagdana po mjestima i naseljima (troškovi kemijskih WC-a, zaštitara, dekoracija, komunalnih usluga i slično). Od ukupno dodijeljenog iznosa sredstava mjesni odbori mogu utrošiti 20% planiranih na troškove reprezentacije prigodom komunalnih aktivnosti te provođenja programa u svrhu obilježavanja tradicionalnih blagdana.«

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorskogoranske županije«.

Klasa: 400-08/15-01/2

Ur.broj: 2156-04-01-15-3

Matulji, 11. lipnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=940&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr