SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

40.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 39/14) gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma u službu za Upravne odjele
Grada Malog Lošinja u 2015. godini

I.

U Planu prijma u službu za Upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2015. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/15) u točci I. b) dodaju se nazivi radnih mjesta:

»-viši stručni suradnik za poslove komunalnog i prometnog redarstva, komunalne infrastrukture i EU projekte (1 izvršitelj/ica),

-viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (2 izvršitelja/ice),

-referent komunalno-prometni redar (1 izvršitelj/ica)«;

U točci I. dodaje se: »d) u Uredu grada i upravljanja gradskom imovinom

-viši stručni suradnik za socijalna pitanja, međugeneracijsku solidarnost i zdravstvo (1 izvršitelj/ica)«.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Tijekom 2015.godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

-u Uredu grada i upravljanja gradskom imovinom, radno mjesto: viši stručni suradnik za socijalna pitanja, međugeneracijsku solidarnost i zdravstvo (1 izvršitelj/ ica),

-u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam , prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radno mjesto: viši stručni suradnik za poslove komunalnog i prometnog redarstva, komunalne instrastrukture i EU projekte (1 izvršitelj/ica).«

II.

Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu primjenjuju se od dana donošenja.

Ove izmjene i dopune Plana objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Mali Lošinj.

KLASA: 100-01/15-01/01

URBROJ: 2213/01-01-15-6

Mali Lošinj, 1. travnja 2015.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=937&mjesto=10005&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr