SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 23. Petak, 9. srpnja 2004.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

Općina Punat

20.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), u svezi s člankom 1. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat, na 47. sjednici održanoj 13. svibnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o uređenju prometa na području općine Punat

I.) Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje promet vozila, kretanje pješaka i drugih sudionika na javno prometnim i javno pješačkim površinama na području općine Punat i to:

- dvosmjerni i jednosmjerni promet;

- parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, nadzor na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno;

- sustav tehničkog uređenja prometa, ceste s prednošću prolaska, ograničenje brzine kretanja vozila i zone smirenog prometa;

- promet pješaka, biciklista, vozača, mopeda i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke, pješačke zone, sigurnosne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta, kinodvorana i sl., postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima;

- blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila;

- uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila;

- organiziranje prometnih jedinica mladeži i prometnih školskih jedinica.

Članak 2.

Javno prometnom i javno pješačkom površinom u smislu ove Odluke smatraju se:

- površine u vlasništvu općine, županije ili države u općoj uporabi s namjenom za kretanje i boravak vozila ili za kretanje i boravak pješaka,

- površine u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u općoj uporabi na kojima vlasnici ne osporavaju opću uporabu svim vozilima i pješacima i za čiju opću uporabu općina ima interes.

Prometne površine su ulice, pristupne ceste, obilaznice, odvojci, pristupni putovi, trgovi, parkirališta, šumski i poljski putovi i druge nerazvrstane i lokalne ceste koje imaju izgrađen kolnik i koriste se za promet po bilo kojoj osnovi.

Pješačke površine su ulice, odvojci, pristupni putovi, trgovi, parkovi, šetališta, kupališta, gatovi i slične površine koje se ne koriste za promet i služe samo kretanju i boravku pješaka.

II.) Dvosmjerni i jednosmjerni promet i ulice kao pješačke zone

Članak 3.

U naselju Punat uređuje se dvosmjerni i jednosmjerni promet te ulice kao pješačke zone kako slijedi:

1. Ulica A. Cesarca - dvosmjerna

2. Ulica Batovo - dvosmjerna

3. Ulica Buka - dvosmjerna od Frankopanske do kbr. 26

- pješački prolaz do Košljunske ulice

- dvosmjerna od Košljunske do Starobašćanske ulice

4. Creska ulica - dvosmjerna

5. Donja kala - jednosmjerna od ulice Puntarskih mornara do ulice Novi put

6. Ulica Drena - dvosmjerna

7. Frankopanska ulica - dvosmjerna od Apartmanskog naselja »Omorika« do Košljunske ulice

- pješački prolaz uz kamp i Apartmansko naselje »Omorika«

8. Ulica Galija - jednosmjerna od zaobilaznice do Stare place

9. Gornja kala - jednosmjerna od ulice Novi put do ulice Puntarskih mornara

10. Ulica Guvnić - jednosmjerna od Place do Stare place

11. Istarska ulica - dvosmjerna

12. Ulica I. G. Kovačića - dvosmjerna od ulice Kljepina do ulice Novi put

- jednosmjerna od ulice Novi put do ulice Pod topol

- dvosmjerna od ulice Pod topol do križanja sa Zvonimirovom ulicom

- s ulice Pod topol dozvoljava se ulaz u odvojak uz depandansu

13. Jadranska ulica - dvosmjerna

14. Ulica Jagorika - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima,

15. Ulica Kanajt - dvosmjerna

16. Ulica Klančić - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima

17. Ulica Kljepina - pješačka zona od ulice Obala do ulice I. G. Kovačića

- jednosmjerna od ulice I. G. Kovačića do ulice Kralja Zvonimira

18. Ulica Kolušin - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima

- od zadnjih kuća do zaobilaznice dvosmjerna

19. Košljunska ulica - dvosmjerna

20. Krčka ulica - dvosmjerna

21. Ulica Kralja Zvonimira - dvosmjerna od Starobašćanske do ulice Puntarskih mornara

- jednosmjerna od ulice Puntarskih mornara do Place

22. Ulica Krušija - pješačka zona

23. Kvarnerska ulica - dvosmjerna

24. Lošinjska ulica - dvosmjerna

25. Gajeva ulica - dvosmjerna

26. Ulica M. Gupca - dvosmjerna

27. Ulica N. Tesle - dvosmjerna (u postojećem stanju)

28. Ulica Novi put - dvosmjerna

29. Ulica Obala - dvosmjerna od brodogradilišta do ulice M. Gupca

- pješačka zona od ulice M. Gupca do Lučke kapetanije (uz kuće), s

time da se dozvoljava prolaz vozilima stanara i vozilima opskrbe

- dvosmjerna od ulice M. Gupca do ribarnice (obalni dio)

- jednosmjerna od ribarnice do hotela »Park«

- pješačka zona od hotela »Park« do autobusnog stajališta, s time da

iz pravca ulice Pod topol do parkirališta hotela mogu ulaziti autobusi gostiju hotela

- dvosmjerna od autobusnog stajališta do Šetališta I. Brusića

30. Ulica Pasjak - dvosmjerna

31. Paška ulica - dvosmjerna

32. Ulica Pešćivica - dvosmjerna

33. Placa - jednosmjeran promet od ulice Kralja Zvonimira do Ulice 17. travnja

34. Plavnička ulica - dvosmjerna

35. Ulica Pod topol - dvosmjerna

36. Ulica Prgon - dvosmjerna

37. Primorska ulica - dvosmjerna

38. Ulica Puntarskih mornara - dvosmjerna

39. Ulica Puntarskih težaka - pješačka zona

40. Ulica Puntica - dvosmjerna

41. Put Svete Trojice - jednosmjerna od Stare place do Župne crkve

- dvosmjerna od Župne crkve do ulice Novi put

42. Put Vele vode - dvosmjerna

43. Rapska ulica - dvosmjerna

44. Ulica Redi - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima

45. Ulica R. Boškovića - dvosmjerna

46. Ulica 17. travnja - jednosmjerna od Place do ulice M. Gupca

- dvosmjerna od ulice M. Gupca do brodogradilišta

47. Stara placa - jednosmjerna od ulice Guvnić do Puta Svete Trojice

48. Ulica Stare brajde - dvosmjerna

49. Ulica Stari klanac - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima

50. Starobašćanska ulica - dvosmjerna

51. Šetalište I. Brusića - pješačka zona

52. Ulica Vela Draga - dvosmjerna

53. Ulica Veli dvor - pješačka zona, osim za pristup vozila stanarima

54. Vinogradska ulica - dvosmjerna

55. Ulica V. Nazora - dvosmjerna

56. Ulica Žardin - dvosmjerna

57. Protupožarni šumski put od ulice Buka do Puntadebilja - dvosmjeran

58. U svim slijepim odvojcima ulica i slijepim pristupnim putovima promet je dvosmjeran

59. U pješačkim zonama dozvoljava se prometovanje: interventnim vozilima, komunalnim vozilima »Ponikve« d.o.o Krk, komunalnim vozilima KD »Črnika« d.o.o. Punat i turističkom vlakiću.

Članak 4.

U naselju Stara Baška dvosmjeran promet je:

- na prometnici od ulaza u naselje do lučice,

- u odvojku prema »Donjem selu«,

- u odvojku uz crkvu,

- na putu od naselja do uvale Surbova,

- u slijepim odvojcima i pristupnim putovima.

Sve ostale površine u naselju Stara Baška utvrđuju se kao pješačke zone.

III.) Parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja, mjesta ograničenog parkiranja i nadzor na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno

Članak 5.

Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate, s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja za sve ili pojedine vrste vozila.

Članak 6.

Kao javna parkirališta u naselju Punat i Stara Baška utvrđuju se:

1) Parkirališta s naplatom u naselju Punat:

- parkiralište broj 1: ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta,

- parkiralište broj 2: ul. Obala, rubno uz park kod istezališta, bočno između ribarnice i parka te mjestimično u paku,

- parkiralište broj 3: ul Obala, od ribarnice do kioska »Tisak«,

- parkiralište broj 4: ul. Obala, nasuprot kioska »Tisak« i uz prometnicu uz park do Lučke kapetanije,

- parkiralište broj 5: ul. Obala, kod svjetionika,

- parkiralište broj 6: ul. Obala, na platou obalnog zida »Pod gušternu« od Hotela »Park« do autobusnog stajališta,

- parkiralište broj 7: uz autobusno stajalište bočno i ispred stambene zgrade.

2) Parkirališta bez naplate u naselju Punat:

- u ulici Kralja Zvonimira, istočno (nasuprot) od rukometnog igrališta (parkiralište broj 8),

- uz mjesno groblje Sv. Blaž, za potrebe pogreba i uređenja groblja, grobova i grobnica,

3) Parkirališta u naselju Stara Baška:

- parkiralište »Portić« u lučici je parkiralište s naplatom a na ostalim prometnim površinama parkiranje i zaustavljanje je dozvoljeno prema uvjetima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U ulici Obala ispred zgrade »Kostarika« horizontalnim oznakama odvojena je pješačka zona, u kojoj je dozvoljeno ograničeno parkiranje dostavnih vozila dok traje dostava.

Na trgu Placa pješačka zona je odvojena od kolnika, a u pješačkoj zoni se dozvoljava ograničeno parkiranje dostavnih vozila dok traje dostava.

U ostalim ulicama i prometnim površinama, parkiranje i zaustavljanje je dozvoljeno prema uvjetima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na parkiralištima iz st. 1. točke 1. i točke 3. ovog članka, zabranjuje se parkiranje teretnih vozila, autobusa, priključnih vozila, radnih strojeva i zaprežnih vozila.

Vozila iz prethodnog stavka mogu se parkirati isključivo na parkiralištu iz st. 1. toč. 2. al. 1. ovog članka (na parkiralištu broj 8) u naselju Punat, a turistički i izletnički autobusi u naselju Punat mogu se parkirati i na parkiralištu broj 7 najduže dva sata.

Teretna vozila, autobusi, priključna vozila, radni strojevi i zaprežna vozila u naselju Stara Baška mogu se parkirati isključivo na okretištu autobusa prije ulaska u naselje Stara Baška.

Članak 7.

Detaljni način parkiranja na parkiralištima te točna mjesta zabrane i ograničenog parkiranja utvrđuje komunalni redar uz suglasnost policijske uprave.

Članak 8.

Nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno obavlja pravna osoba koju odredi Općinsko vijeće.

Djelatnici pravne osobe iz stavka 1. ovog članka u obavljanju nadzora parkiranja vozila dužni su nositi propisanu odoru.

IV.) Sustav tehničkog uređenja prometa, ceste s prednošću prolaska, ograničenje brzine kretanja vozila i zone smirenog prometa

 

Članak 9.

Sustav tehničkog uređenja prometa (prometni znakovi, semafori, horizontalna signalizacija, zaštitna ograde i dr.), ceste s prednošću prolaza, ograničenje brzine kretanja vozila i zone smirenog prometa detaljnije uređuje komunalni redar uz suglasnost policijske uprave.

V.) Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke, pješačke zone, sigurnosne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta, kinodvorana i sl., te postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima

Članak 10.

Pored ulica iz čl. 3. ove Odluke, u naselju Punat pješačke zona je obalno šetalište koje je posebno osigurano od pristupa vozila ili je oznakama i prometnim znakovima utvrđeno kao zona samo za pješake.

Općinsko vijeće utvrđuje pješačke površine koje će se od prometnica odvojiti fizičkim preprekama ili će se kao takve označiti horizontalnom signalizacijom.

Članak 11.

Pješaci se kreću:

- po ulicama i šetalištima koji su ovom Odlukom utvrđene kao pješačke zone,

- po nogostupima ili posebno označenim pješačkim površinama uz kolnik,

- ukoliko uz kolnik nema nogostupa ili posebno označene pješačke površine, a nema alternativnog puta ili prolaza, pješaci se kreću uz rub kolnika,

- pješaci prelaze kolnik samo na posebno označenim pješačkim prijelazima.

Članak 12.

Biciklisti se mogu kretati po svim prometnicama rubno u pravcu kretanja vozila.

Biciklisti se mogu kretati pješačkim zonama i to rubno tako da prednost daju pješacima.

Članak 13.

Radi sigurnosti pješaka i školske djece, u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih organizacija, igrališta i sl., kao i u ulicama gdje ne postoji nogostup, mogu se postaviti:

- horizontalna ispupčenja na kolniku radi usporavanja vožnje,

- ograde radi sprječavanja naglog izlaska pješaka na kolnik.

Članak 14.

Stoka se ne smije puštati na prometnice bez nadzora.

Gonjenje stoke u stadu dozvoljava se iznimno po prometnici Dunat - Stara Baška i to po jednom kolnom traku, s time da goniči moraju adekvatno organizirati upozoravanje nadolazećih vozila.

VI.) Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila

Članak 15.

Na mjestima gdje nije dozvoljeno parkiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva, zatečena vozila će se po nalogu prometne policije blokirati.

Blokiranje obavlja:

- policijska uprava odnosno prometna policija ili

- druga osoba koju odredi policijska uprava odnosno prometna policija ili

- osoba koju za to ovlasti Općinsko vijeće i koja za to ima suglasnost nadležne policijske uprave.

Način blokiranja i deblokiranja vozila iz st. 1. ovog članka utvrđuje policijska uprava odnosno prometna policija.

VI.) Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila

Članak 16.

Dotrajalo, oštećeno i napušteno vozilo koje se zatekne na javno prometnoj ili javno pješačkoj površini, uklonit će se sukladno Odluci o komunalnom redu.

VII.) Organiziranje prometnih jedinica mladeži i prometnih školskih jedinica

Članak 17.

Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima te nadzor parkiranja vozila i određene druge poslove nadzora vozila i vozača, mogu obavljati i pripadnici prometnih jedinica mladeži.

Na području ili u neposrednoj blizini osnovne škole, osiguranje prijelaza djece preko kolnika ili obilježenog pješačkog prijelaza, mogu obavljati i pripadnici školskih prometnih jedinica.

Za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka, pripadnici prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica dužni su nositi propisanu odoru.

Općinsko vijeće dužno je, ukoliko se za to ukaže potreba, na prijedlog policijske uprave organizirati jedinice iz stavka 1. i 2. ovog članka.

VII.) Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

Ova Odluka kao i sva prometna rješenja iz ove Odluke donose se uz prethodnu suglasnost policijske uprave.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 1. st. 1. alineja 1. i 2., te odredbe od članka 2. do članka 5., 6. i 7. Odluke o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja i prisilnom uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na području općine Punat (»Službene novine« broj 15/03).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-04-8

Punat, 13. svibnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Slavko Žic, oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=93&mjesto=51521&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr