SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 8. Četvrtak, 19. ožujka 2015.
OPĆINA JELENJE

16.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 10. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2015. godine, donosi

Izmjenu i dopunu
O D L U K E
o socijalnoj skrbi Općine Jelenje

Članak 1.

U članku 28. stavku 3. dodaje se točka 5. koja glasi;

»-umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 2.500,00 kn«.

Članak 2.

U članku 28. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Ukoliko u obitelji ima više osoba koje ostvaruju pravo iz stavka 3. točke 5. ovoga članka, pravo na pomoć u hrani i živežnim namjernicima dodjeljuje se samo jednoj osobi i to onoj s najmanjom mirovinom.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/03

UR.BROJ: 2170-04-01/15-13

Dražice, 17. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

Cjelovit tekst članka 28. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ br. 29/14) i Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ br. 38/14)

Čanak 28.

(1) Pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama dodjeljuje se i prigodno dva puta godišnje, za Božić i Uskrs, temeljem odluke općinskog načelnika.

(2) Odlukom općinskog načelnika utvrđuje se i broj te vrijednost poklona.

(3) Pravo na poklon-pakete ostvaruju osobe s prebivalištem na području Općine Jelenje i to:

-(1) osobe s navršenih 65 godina pod uvjetom ispunjenja prihodovnoga cenzusa

-(2) teško bolesni

-(3) djeca s teškoćama u razvoju

-(4) djeca predškolske dobi povodom blagdana Sv. Nikole

-(5) umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 2.500,00 kn.

(4) Visinu prihodovnoga cenzusa za svaku godinu utvrđuje općinski načelnik.

(5) Pomoć iz prethodnih stavaka ne uračunava se u jednokratne novčane pomoći iz članka 26. ove Odluke.

(6) Ukoliko u obitelji ima više osoba koje ostvaruju pravo iz stavka 3. točke 5. ovoga članka, pravo na pomoć u hrani i živežnim namjernicima dodjeljuje se samo jednoj osobi i to onoj s najmanjom mirovinom.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=928&mjesto=51218&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr