SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

3.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08 i 61/11) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, dipl. ing. donosi dana 25. veljače 2015. godine sljedeće

IZMJENE I DOPUNE
PLANA PRIJEMA U SLUŽBU
U UPRAVNA TIJELA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG
ZA 2015. GODINU

I.

U Planu prijema u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu (Službene novine PGŽ broj 2/15) u točki II., podtočka 1., stavak 4., iza riječi »upravno-pravnog smjera« brišu se riječi »ekonomskog smjera«.

U točki II. podtočka 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu planira se prijem 1 izvršitelja/ice - vježbenik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - s visokom stručnom spremom - magistar informatike«.

II.

Dopune Plana prijema u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/15-01/1

Ur.broj: 2107/02-04-15-3

Novi Vinodolski, 25. veljače 2015.

GRADONAČELNIK
Oleg Butković, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=51250&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr