SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
OPĆINA MATULJI

4.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09,8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 5. 2. 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim
priznanjima Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/03, 30/03, 22/07, 43/08, 49/09 i 2/12) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izuzetno iz stavka 1. ovog članka za 2015. godinu dodijelit će se dvije nagrade za životno djelo.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/15-01/2

Ur. broj: 2156-04-01-15-1

Matulji, 5. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=923&mjesto=51211&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr