SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 3. Četvrtak, 5. veljače 2015.
OPĆINA MATULJI

3.

Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 130/05), Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13 i 153/13), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.- 2015. (»Narodne novine« broj 85/07, 126/10 i 31/11), Planom gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2007.-2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07 i 50/08) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14) uz prethodno mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije KLASA: 351-01/14-12/23, URBROJ: 2170/1-03-08/7-14-2 od 8. srpnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 5. 2. 2015. godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2014.-2019. GODINE

I.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2014.-2019. godine, izrađen u lipnju 2014. godine po EKO ADRIA d.o.o. Pula, Boškovićev uspon 16.

II.

Cjeloviti Plan gospodarenja otpadom javnosti je dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Odsjeku za komunalni sustav Općine Matulji, a može se preuzeti i na web stanici Općine Matulji.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01/55

Ur. broj: 2156-04-01-15-10

Matulji, 5. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=923&mjesto=51211&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr