SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 42. Utorak, 30. prosinca 2014.
OPĆINA PUNAT

64.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik Općine Punat donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima iz službe
- radnog odnosa zaposlenih
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat

Članak 1.

Članak 8. Pravilnika o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 23/ 14) mijenja se i glasi:

»Zaposlenik koji ne ispunjava uvjete iz čl. 77. st. 3. Zakona o radu, ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora određenog na način propisan odredbom članka 6. ovog Pravilnika za svaki navršeni mjesec dana rada.

Zaposlenik kojem prestaje radni odnos, za tu kalendarsku godinu, ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, osim zaposlenika koji odlazi u mirovinu u kojem slučaju isti ima pravo na puni godišnji odmor.

Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavka 1. ovog članka, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.«

Članak 2.

Članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Rješenje iz stavka 1. ovog članka mora se zaposleniku dostaviti najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.«

Članak 3.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»U slučaju redovitog otkaza, kao i za vrijeme trajanja raspolaganja, otkazni rok je najmanje:

-dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine,

-mjesec dana, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu,

-mjesec dana i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine,

-dva mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina,

-dva mjeseca i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina,

-tri mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno petnaest do dvadeset godina,

-četiri mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno više od dvadeset godina.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 110-03/14-01/2

URBROJ: 2142-02-02/1-14-2

Punat, 29. prosinca 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=919&mjesto=51521&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr