SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 40. Utorak, 23. prosinca 2014.
OPĆINA MATULJI

50.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/0, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/ 09, 38/09, 08/13, 17/14 i 29/14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. god., donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2015. GODINU

Članak 1.

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 2015. god.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja,

6. Javna rasvjeta

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Plana:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/14-01/4

Ur. br.: 2156-04-01-14-26

Matulji, 18. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=917&mjesto=51211&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr