SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

30.

Na temelju članka 16. stavka 5. Zakona o savjetima mladih »Narodne novine« broj 23/07), članka 13. stavak 4. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine« broj 17/07 i 31/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici od 27. veljače 2014. godine donijela je

ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada
Županijskog savjeta mladih Primorsko-goranske
županije za 2014. godinu

Članak 1.

Odobrava se Program rada Županijskog savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2014. godinu kojeg je Županijski savjet mladih donio na sjednici od 23. siječnja 2014. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-57

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr