SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
OPĆINA MATULJI
13

11.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/1 ) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici odžanoj dana 4. prosinca 2003. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o kretanju prihoda i izdataka Proračuna
Općine Matulji za od 2004. do 2006. godine

Prema Zakonu o proračunu objavljenom u »Narodnim novinama« broj 96/03 i ostalim pozitivnim zakonima napravljen je plan kretanja prihoda i izdataka Općine Matulji za razdoblje od 2004. do 2006. godine.

Temelj za izradu Proračuna bile su Smjernice Ministarstva financija i to:

Osnovni elementi makroekonomske politike razvoja 2004. - 2006. g.


OPIS 2004. 2005. 2006.


Nominalni BDP (procjena MF) 202.394 215.702 229.884
% rasta BDP 5,0 5,0 5,0
% rasta inflacije 1,5 1,5 1,5
% rasta zaposlenosti 1,5 - -


Za ostvarenje makroekonomskih ciljeva, posebice zadaće fiskalne politike potrebno je da jedinice lokalne i područne samouprave u svojim proračunima za 2004. g. propišu mjere ograničenja kojima se osigurava da prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine budu isti ili veći od rashoda poslovanja i od rashoda za nabavku nefinancijske imovine u 2004. godini.

Procijenjeni prihodi Općine sadrže: prihode od poreza koji uključuju i prihode koje Općina dobiva s osnove primjene Zakona o brdsko - planinskim područjima ( pozitivno djeluju na prihode u II polovici 2003.g., 2004.g. i I polovici 2005.g.), neporezne prihode , kapitalne prihode , primitke od zaduženja koja uključuju osim primitaka po zaduženju u poslovnim bankama ili kod izvršioca poslova (odgoda plaćanja) i primitke s osnova povrata oročenih sredstava Općine u poslovnim bankama, te prenesena sredstva iz prethodne godine.

Planirani porezni prihodi imaju pozitivan trend kretanja u planskom razdoblju , s temelja povećanja broja zaposlenih na području općine Matulji i aktiviranja radnih zona, što će imati pozitivan utjecaj i na trend kretanja neporeznih prihoda.

Temeljem Zakona o brdsko-planinskom području općina Matulji ima pravo na prihode s osnova poreza na dobit i dohodak do 30.6.2005.g., a u 2006. godini ima samo obvezu povrata poreza s osnove poreznih olakšica po godišnjim prijavama građana za 2005.godinu. S tog osnova, planirani porezni prihodi se umanjuju za 3,0 mil.kn.

U 2006. godini Općina ne planira nova zaduženja, budući da planirani primici od zaduženja u 2004. i 2005. g. pokrivaju planirane izdatke za investicije, te se u 2006.g. planirani primici za financiranje odnose samo na povrate oročenih sredstava iz poslovne banke.

Planirani izdaci za korisnike općinskog Proračuna planiraju se razmjerno planiranim prihodima. Prema smjernicama Ministarstva porezni prihodi pokrivaju planske potrebe korisnika proračuna sa uključenim Odjelom za upravu i samoupravu.

Izdaci Odjela za komunalni sustav financiraju se iz: neporeznih prihoda, kapitalnih prihoda i primitaka od zaduženja.

Općina Matulji u razdoblju od 2004. do 2006. g. planira veći dio sredstava uložiti u sljedeće investicije:

. Tlačni cjevovod Mune - Žejane u iznosu od 13,0 mil. kuna

. Tlačni cjevovod Jušići - Zdemer u iznosu od 3,8 mil. kuna

. Vodospremu Zdemer u izosu od 3,5 mil. kuna

. Vodovod Zdemer-Ružići u iznosu od 8,5 mil. kuna

. Kanalizaciju u iznosu od 1,0 mil. kuna

. Vodov. Orljak - Bregi - Benčinići u iznosu od 1,1 mil. kuna

. Raskrsnice i ceste u radnim zonama u iznosu od 5,7 mil. kuna

. Ostala infrastruktura u iznosu 2,4 mil. kuna

. Projekna dokumentacija za vodoopskrbu u iz osu od 1,8 mil kuna

U planskom razdoblju Općina za podmirenje obveza po kreditu planira izdvojiti: u 2004.g. 4,5 mil.kn za podmirenje obveza po kreditu za vodu i odgođeno plaćanje po izvršenim radovima GP Krku, u 2005.g. 2,7 mil.kn, a u 2006. godini u izosu od 2,6 mil.kn obveza po kreditu za vodu.

Za planirane investicije po godinama se izdvaja, kako slijedi:

. u 2004. godini - 23,7 mil kuna (proračunska i kreditna sredstva)

. u 2005. godini - 11,7 mil kuna (proračunska i kreditna sredstva)

. u 2006. godini - 5,4 mil kuna (proračunska sredstva)

Analitika primitaka i izdadata za razdoblje 2004-2006 g. prikazana je u tablici 1. i 2. privitka.

Klasa: 400-08/03-01/8

Ur. broj: 2156-04-03-37

Matulji, 4. prosinca 2003.

Predsjednik

Općinskog Vijeća Općine Matulji

Klaudio Jelenić, v. r.

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2004-2005-2006 G.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=86&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr