SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 32. točke 14. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09, 38/09 i 8/13.) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 17. 10. 2013. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu Liburnija

Članak 1.

U Odluci o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu Liburnija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/13) naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu«

Članak 2.

U članku 1. prvom retku briše se riječ »Liburnija«.

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»LAG će djelovati na području Općine Matulji, Općine Klana, Općine Viškovo, Grada Kastva i Grada Opatije.«

Članak 3.

Ove Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 320-01/13-01/9

Ur. broj: 2156-04-01-13-01

Matulji, 17. 10. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51211&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr