SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09 i 8/13), Općinsko Vijeće na sjednici održanoj 17. listopada 2013., donosi

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Matulji za 2013. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/2012 i 16/ 2013, članak 1. mijenja se i glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2013. g. stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/7

Ur. broj: 2156-04-01-13-01

Matulji, 17. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mat  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51211&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr