SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« broj 33/ 01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 2. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2013. godine donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju članova Socijalnog vijeća

I.

Imenuje se Socijalno vijeće u slijedećem sastavu:

1. Marinko Buljat, za predsjednika,

2. Suzana Svetić, za člana,

3. Zdenka Gulin, za člana,

4. Vesna Đujić, za člana,

5. Krunoslava Barberić, za člana,

6. Nensi Dražić, za člana,

7. Boris Turjak, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/13-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 22. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=51250&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr