SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 5. stavak 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Gradsko kupalište u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 37. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti GKTD »Murvici« d.o.o.
na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Gradsko kupalište u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost GKTD »Murvici« d.o.o. iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II da kao ovlaštenik koncesije na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici, a koja je dana Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07), sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga na lokaciji 1, 2 i 3 dodijeljuju na obavljanje sljedećim pravnim osobama:

1.Za lokacije 1 i 3: trgovačkom društvu »Kirica« d.o.o., Crikvenica, Tina Ujevića 22/3, za djelatnost iznajmljivanja sredstava, komercijalno-rekreacijske sadržaje, ugostiteljstvo i trgovinu

2.Za lokacije 2: trgovačkom društvu »Neptun Vaman« d.o.o., Crikvenica, Braće Dr. Sobol 2, za djelatnost iznajmljivanja sredstava, komercijalno-rekreacijske sadržaje, ugostiteljstvo i trgovinu

Članak 2.

Trgovačkom društvu iz članka 1. točke 1. ove Odluke dopušta se iznajmljivanje i obavljanje djelatnosti:

Lokacija 1.

-180 suncobrana,

-360 ležaljki,

-1 lokacija za sport (stolni tenis, trampulin i sl.),

-1 lokacija za zabavne igre,

-2 lokacija za ugostiteljstvo sa pripadajućom terasom,

-4 lokacije za ambulantnu prodaju sladoleda, pića, fast food, tiskovine, cigarete i sl.,

-1 lokacija za prodaju plažnih rekvizita,

-1 lokacija za prodaju voća i povrća,

-1 lokacija za prodaju pekarskih proizvoda i sl.,

-1 lokacija za masažu i sl.

Lokacija 3.

-15 pedalina,

-1 lokacija za ugostiteljstvo sa pripadajućom terasom,

-2 (dva) glisera - sportovi na vodi sa opremom (padobran, skije, banana, tuba, flayfish, wakeboard i sl.),

-1 lokacija za odbojku na pijesku.

Trgovačkom društvu iz članka 1. točke 2. ove Odluke dopušta se iznajmljivanje i obavljanje djelatnosti:

Lokacija 2.

-120 suncobrana,

-240 ležaljki,

-1 lokacija za sport (stolni tenis, trampulin i sl.),

-1 lokacija za zabavne igre,

-1 lokacija za ugostiteljstvo sa pripadajućom terasom,

-3 lokacije za ambulantnu prodaju sladoleda, pića, fast food, tiskovina, cigareta i sl.,

-1 lokacija za prodaju plažnih rekvizita,

-1 lokacija za prodaju pekarskih proizvoda i sl.,

-1 lokacija za prodaju voća i povrća,

-1 lokacija za masažu i sl.

(Grafički plan plaže sastavni je dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama«)

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se do 30. listopada 2013. godine.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-41

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr