SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine RH« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 34. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

I.

U Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

1.dr. sc. Mirjana Kovačić, predstavnica Primorsko- goranske županije, Upravni odjel za pomorstvo i veze

2.Miljenko Žanić, kap. duge plov., predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, Ispostave Novi Vinodolski,

3.Vesna Mrzljak, dipl. iur., predstavnica Grada Novog Vinodolskog,

4.Zoran Djak, dipl. oec., predstavnik Grada Novog Vinodolskog,

5.Nives Antić, predstavnica Grada Novog Vinodolskog.

II.

Članovi Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja između sebe biraju predsjednika Vijeća.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Klasa: 342-23/04-01/2, Urbroj: 2107/02-01- 04-2.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-21/13-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr