SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aoktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine RH« broj 24/11, 61/11 i 27/13), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 34. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski
u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novi Vinodolski u 2013. godini za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski, odnosno za razdoblje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću iznose 60.000,00 kn. Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva u visini 1/2 planiranih sredstava u Proračunu, koja se odnose na ovaj saziv Gradskog vijeća, a koja iznose 30.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 2.238,81 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 9 20.149,25 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 2 4.477,61 kn

- Primorsko-goranski savez 1 2.238,81 kn

- Hrvatska narodna stranka 1 2.238,81 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, tako da političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od:

- Hrvatska demokratska zajednica 3 671,64 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 223,88 kn

Članak 5.

Ukoliko se tijekom navedenog razdoblja izmijeni sastav Gradskog vijeća, sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/13-01/2

Ur.broj: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr