SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 108.Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 7. ožujka 2013. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2012 .g

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i izdaci te primici i izdaci Proračuna za 2012. g., po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i  

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 60.975.44,31 kn raspoređuju se u tekuće i razvojne programe, po nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

II. 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2012 .g. sastavni su dio ovodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2012. g.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2012. g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-08/12-01/10

Ur.broj: 2156-04-01-13-24

Matulji, 7.ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr