SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), slijedom prijedloga pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, a u skladu sa planom Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/12), dana 26. veljače 2013. Općinski načelnik Općine Matulji donio je

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
JEDINSTEVNOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE MATULJI ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji u 2013. godini.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 20 službeničkih mjesta, a popunjeno je 15 službeničkih mjesta.

Članak 3.

U 2013. godini planiran je prijam 1 službenika na neodređeno vrijeme i to počevši od 1. 7. 2013. godine.

U 2013. godini planira se prijam 1 službenika na određeno vrijeme.

U 2013. godini ne planira se prijam vježbenika na određeno vrijeme.

Članak 4.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 100-01/13-01/2

Ur. broj: 2156-04-01/13-2

Matulji, 28. veljače 2013.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr