SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 1. Ponedjeljak, 14. siječnja 2013.
OPĆINA MATULJI

1.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09) općinski načelnik Općine Matulji na sjednici kolegija održanoj dana 3. siječnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MATERIJALNU POMOĆ OBITELJI, MAJCI ILI SKRBNIKU NOVOROĐENOG DJETETA

Članak 1.

U cilju poboljšanja natalitetne slike u općini Matulji te pomoći obitelji, majci ili skrbniku (u daljnjem tekstu: korisnici) za novorođeno dijete, općina Matulji materijalno pomaže u opremanju svakog novorođenog djeteta.

Članak 2.

Materijalna pomoć korisnicima novorođenog djeteta osigurava se u Proračunu općine Matulji, resoru socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, za svaku kalendarsku godinu.

Članak 3.

Pravo na materijalnu pomoć iz članka 2. ove Odluke ostvaruju korisnici, za novorođeno dijete ukoliko imaju prebivalište na području općine Matulji.

Članak 4.

Korisnik za novorođeno dijete ostvaruje pravo na materijalnu pomoć ukoliko, najduže u roku od dva mjeseca od dana rođenja djeteta, Jedinstvenom upravnom odjelu općine Matulji dostavi sljedeće dokumente:

korisnik obitelj, majka

1.Izvadak iz matice rođenih (obična preslika) uz uvjet da jedan od roditelja ima prebivalište na području općine Matulji,

2.Uvjerenje o prijavi prebivališta za novorođeno dijete.

korisnik skrbnik

1.Preslika rješenja nadležnog tijela o skrbništvu nad novorođenim djetetom ne starije od dva mjeseca,

2.Uvjerenje o prijavi prebivališta za skrbnika,

3.Uvjerenje o prijavi prebivališta za novorođeno dijete.

Pored dokumenata propisanih stavkom 1. ovog članka, korisnik prava je dužan dostaviti i uvjerenje o određenom matičnom broju za novorođeno dijete.

Ukoliko samo jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području općine Matulji potrebno je dostaviti uvjerenje o prebivalištu za istog.

Korisnik kojemu novorođeno dijete nije prvo u obitelji dužan je dostaviti pisanu izjavu o broju djece u obitelji i presliku izvatka iz matice rođenih za svako dijete.

Članak 5.

Ukoliko korisnik u trenutku rođenja djeteta nije imao prijavljeno prebivalište na području općine Matulji, dužan je dostaviti dokaz da pravo na materijalnu pomoć nije ostvario na području jedinice lokalne samouprave na kojoj je imao prebivalište.

Članak 6.

Materijalnu pomoć korisnik za novorođeno dijete ostvaruje jednokratno putem dostavljenog računa.

Članak 7.

Korisnik za prvo novorođeno dijete u obitelji ima pravo na iznos od 3.000,00 kuna, za drugo novorođeno dijete iznos od 4.000,00 kn, za treće i svako sljedeće novorođeno dijete iznos od 7.000,00 kn.

Članak 8.

Podnosilac dokumenata za materijalnu pomoć će putem pošte biti obaviješten o realizaciji ovog prava, na kućnu adresu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama primorsko-goranske županije« i na službenim stranicama Općine Matulji.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć obitelji, majci ili skrbniku novorođenog djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 07 i 4/12).

Neriješeni Zahtjevi za ostvarivanje prava zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Klasa: 011-01/13-01/1

Ur. broj: 2156-04-01/12-1

Matulji, 3. siječnja 2013.

OPĆINA MATULJI

Općinski načelnik
Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=822&mjesto=51211&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr