SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
21

16.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 01.01.2004. - 31.12.2007.

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2004. - 31.12.2007. (»Službene novine« broj 34/02), (u daljem tekstu: Program) mijenja se članak 2. u kunama, kako slijedi:


VRSTA PRIHODA 2004. godina 2005. godina 2006. godina 2007. godina


Komunalni doprinos 2.770.000,00 2.298.000,00 2.423.000,00 2.458.000,00 Koncesijska naknada 60.000,00 60.000.00 80.000,00 80.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe i odvodnje 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Naknada za priključenje novoizgrađenih objekata 535.000,00 368.000,00 468.000,00 508.000,00 kapitalne donacije 186.000,00 300.000,00 200.000,00 0,00

Prirez 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Kreditno zaduženje 8.375.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 Ostali proračunski prihodi (šumski doprinos i drugo) 0,00 500.000,00 800.000,00 1.100.000,00


UKUPNO PRIHODI 12.626.000,00 7.026.000,00 4.671.000,00 4.846.000,00


Članak 2.

Članak 3. stavak 1. točka B. NERAZVRSTANE CESTE mijenja se na način


Godina Opis ulaganja investicije Vrijedn. u kn


B. NERAZVRSTANE CESTE

2004. godina: Gradnja ulice Prisika u duljini od cca 370 m' 885.000,00 Revizija projekta »ulice Prisika« 30.000,00 Trošak stručnog nadzora gradnje 30.000,00 Otplata kredita (ulica Prisika) 44.000,00 Rekonstrukcija dijela ulice Osap u duljini od cca 150 m' 450.000,00 Otplata kredita za ulicu Osap 58.000,00 Rekonstrukcija dijela Povilske ulice u Grabrovoj u duljini od cca 100 m' 100.000,00 Otplata kredita za Povilsku ulicu 10.000,00 rekonstrukcija ulice Krminske u duljini cca 240' 400.000,00 Otplata kredita za ulicu Krminsku 40.000,00 Glavni projekt po DPU Obala Petra Krešimira cca 450' 190.000,00 Probijanje dijela ceste po DPU Obala Petra Krešimira IV u duljini od cca 450 m' 700.000,00 Trošak stručnog nadzora gradnje 40.000,00 Otplata kredita za gradnju po DPU Obala P. Krešimira IV 44.000,00 Kapitalna donacija GKTD »Ivanj«-u za gradnja dijela ulice Zatrep u duljini od cca 540 m' 1.100.000,00 Kapitalna donacija GKTD »Ivanj« za odabir stručnog nadzora gradnje 50.000,00 Gradnja ulice Sopot u duljini od cca 400 m' 1.300.000,00 Trošak stručnog nadzora gradnje 50.000,00 Otplata kredita za ulicu Sopot 64.000,00 Sanacija dijela puta Mikulja-Bahalin 700.000,00 Projektiranje Obale kneza Domagoja (Klek-kavana Plaža) 190.000,00


Ukupno 2004. 6.475.000,00


2005. godina Projektna dokumentacija cesta naselja Dugno 190.000,00 Gradnja cesta i parkirališta po DPU »Ulaz u marinu« u duljini od 590 m' 1.200.000,00 Otplata kredita za gradnju po DPU »Ulaz u marinu« 118.000,00 Otplata kredita (Prisika) 88.000,00 Otplata kredita (Osap) 58.000,00 Otplata kredita (Zatrep) 110.000,00 Otplata kredita (Sopot) 128.000,00 Otplata kredita (Krminska) 40.000,00 Otplata kredita (Povilska) 10.000,00 Otplata kredita (DPU Obala P. Krešimira IV) 88.000,00 Otplata kredita (Klek-kavana Plaža) 20.000,00


Ukupno 2005. 2.050.000,00


2006. godina: Gradnja dijela cesta naselja Dugno u duljini od 280 m' 600.000,00 Otplata kredita (Prisika) 88.000,00 Otplata kredita (Osap) 58.000,00 Otplata kredita (Zatrep) 110.000,00 Otplata kredita (Sopot) 128.000,00 Otplata kredita (Krminska) 40.000,00 Otplata kredita (Poviska) 10.000,00 Otplata kredita (DPU Obala Petra Krešimira IV) 88.000,00 Otplata kredita (Klek-kavana Plaža) 20.000,00 Otplata kredita (DPU »Ulaz u marinu«) 118.000,00


Ukupno 2006. 1.260.000,00


2007. godina Gradnja dijela cesta naselja Dugno 500.000,00 Otplata kredita (Prisika) 88.000,00 Otplata kredita (Osap) 58.000,00 Otplata kredita (Zatrep) 110.000,00 Otplata kredita (Sopot) 128.000,00 Otplata kredita (Krminska) 40.000,00 Otplata kredita (Povilska) 10.000,00 Otplata kredita (DPU Obala Petra Krešimira IV) 88.000,00 Otplata kredita (Klek-kavana Plaža) 20.000,00

Otplata kredita (DPU »Ulaz u marinu«) 118.000,00


Ukupno 2007. 1.160.000,00


SVEUKUPNO: 10.945.000,00


Članak 3.

U Programu Članak 3. stavak 1. točka E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE u dijelu koji se odnosi na 2004. godinu mijenja se na način:

E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE


2004. godina Otkup zemljišta za gradnju infrastrukture po DPU Obala Petra Krešimira IV

cca 1.508 m2430.000,00 Otplata kredita (DPU Obala P. Krešimira IV) 21.000,00 Otkup zemljišta za gradnju infrastrukture po DPU »Ulaz u marinu« 500.000,00 Otkup zemljišta po DPU Proširenje groblja u N. Vinodolskom 1.500.000,00 Otplata kredita (DPU proširenje groblja) 73.000,00 Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture 140.000,00 Procjena vrijednosti nekretnina 19.000,00


Ukupno 2004. 2.683.000,00


Članku 3. stavku 1. točke E. TROŠKOVI PRIOREME GRADNJE Programa u dijelu koji se odnosi na ukupni trošak za razdoblje 2004.-2007. mijenja se na način da se SVEUKUPNI IZNOS povećava sa postojećih 3.507.000,00 na 3.547.000,00 kn

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i sada glasi:

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D. i E. isfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, naknada za koncesiju, donacija proračunu i kreditnog zaduženja u iznosu od 11.685.000,00 kuna, raspoređeno po proračunskim godinama 2004. i 2005.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.2004.- 31.12.2007. godine »(Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 34/03) stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/38

Ur. Broj: 2107/02-01-04-4

Novi Vinodolski, 25. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=82&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr