SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
21

10.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 6/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 23. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2004. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Novi Vinodolski za 2003. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2003. stupa na snagu osmog dana od objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/04-01/5

Ur. broj: 2107/02-01-04-2

Novi Vinodolski, 26. ožujka 2004.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=82&mjesto=51250&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr