SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD KRK

59.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013. godine (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 39/10), članka 1. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 47/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 47/11) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Plana i glasi:

*vidi Tabelu 1. u prilogu*

Članak 2.

Članak 3. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu mijenja se i glasi:

»Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Plana utvrđuju se u iznosu od 4.525.000,00 kn«.

Članak 3.

Ova I. Izmjena Plana stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/29

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

Tabela 1.

I. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH
VODNIH GRAĐEVINA ZA 2012. GODINU

Izvori sredstava:Plan 2012.

(I. Izmjena)

1.prihod od naknade za priključenje 600.000,00 kn

2.prihod od nenamjenskih sredstava
Proračuna Grada Krka3.925.000,00 kn

UKUPNO: 4.525.000,00 kn

Namjena sredstava:

a.) Opskrba pitkom vodom - poz. 3151 2.915.000.00 kn

- vodoopskrba Šotoventa - poz. 3159515.000,00 kn

-koncepcija razvoja vodoopskrbe otoka
Krka 2009. -2012. god. - poz. 3160 2.000.000,00 kn

-montažni radovi na izgradnji dijela mjesne
vodovodne mreže u naselju Poljica
- odvojak glavne ulice 14.371,15 kn

-montažni radovi na izgradnji dijela
mjesne vodovodne mreže u naselju
Bajčići - kod crkve 40.989,75 kn

-montažni radovi na izgradnji dijela
mjesne vodovodne mreže u naselju
Bajčići - do stamb. objekta Šarić 13.764,15 kn

-montažni radovi na izgradnji dijela
mjesne vodovodne mreže u dijelu
naselja Kapovci 41.046,23 kn

-montažni radovi na izgradnji vodovoda
i kanalizacije u Odvojku ul. Sv. Ivana
u Krku 17.507,70 kn

-montažni radovi na izgradnji vodovoda
i kanalizacije u Odvojku ul. Smokvik
u Krku 11.071,86 kn

-izgradnja vodovoda visoke zone naselja
Vrh i hidrostanice Vrh 74.683,62 kn

-izrada vodovodnog priključka za staru
školu u naselju Milohnići, boćalište Brzac,
te staru školu u naselju Poljica 5.294,75 kn

-izrada projektne dokumentacije za izgradnju
vodovodne mreže naselja Salatići, Kosići,
Vrh (Energotehnika d.o.o.) 55.817,34 kn

-izrada projektne dokumentacije za izgradnju
vodovodne mreže u naseljima Žgaljići,
Linardići, Milohnići i Brzac
(Flum-ing d.o.o.) 49.175,00 kn

-vodni doprinos za ishođenje građevinske
dozvole za gradnju vodovodne mreže
naselja Salatići, Kosići, Vrh 76.278,45 kn

b.) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- poz. 3152 1.610.000,00 kn

-udio u vlasništvu Ponikve d.o.o. Krk
- subvencija naknade za razvoj
- poz. 3158 850.000,00 kn

-udio u vlasništvu Ponikve d.o.o.
Krk - kanalizacijski kolektor u Puntu
- poz. 3153 260.000,00 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
s pripadajućim kanalizacijskim
priključcima i rekonstrukcijom vodovoda
u dijelu ul. Mate Balote u Krku 234.540,34 kn

-izrada kanalizacijskog priključka za
Javno sklonište kod Robne kuće Krk,
koje koristi Moto klub Krk6.753,06 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora
s pripadajućim kanalizacijskim priključcima
i rekonstrukciom vodovoda u ul. Stanka
Vraza u Krku 233.847,18 kn

-izgradnja kanalizacijskog kolektora u
odvojku ul. Mate Balote u Krku 15.484,42 kn

-izrada elaborata zaštite okoliša za projekt
»Ulaganje u izgradnju kanalizacijske mreže
na području Grada Krka« 9.375,00 kn.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51500&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr