SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD KRK

52.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad) za 2013. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

-prihod od komunalnog doprinosaza 2013. godinu5.500.000,00 kn

-primitak od kredita 2.800.000,00 kn

-prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada152.000,00 kn

-prihod od koncesija 360.000,00 kn

-prihod od donacija 10.000,00 kn

UKUPNO: 8.822.000,00 kn

 

a.) Javne površine 3.222.000,00 kn

-nastavak izgradnje oborinske kanalizacije u dijelu ul. Krčkih iseljenika u Krku - poz. 3157 127.500,00 kn

-uređenje školskog trga kod OŠ »Fran Krsto Frankopan« u Krku - poz. 1231.7 2.800.000,00 kn

-izgradnja kružnog toka (otoka) u dijelu ul. S. Radića u Krku (ispred Franjevačkog samostana) - poz. 3213 50.000,00 kn

-izgradnja dijela oborinske kanalizacije u naselju Salatići - kod autobusne stanice - poz. 3157 25.000,00 kn

-izgradnja pojnog bunara u dijelu ul. Runjak u naselju Pinezići - poz. 3157 47.500,00 kn

-uređenje puta za područje »Obla lokva Menkova« kod naselja Poljica - poz. 3116 10.500,00 kn

-uređenje puta za područje »Vardemanju« kod naselja Milohnići - Linardići - poz. 3116 35.500,00 kn

-uređenje javne površine oko košarkaškog igrališta u naselju Pinezići - poz. 3211 30.000,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta u naselju Skrbčići - poz. 32117.000,00 kn

-izgradnja dječjeg igrališta u naselju Žgaljići - poz. 3211 20.000,00 kn

-nabava opreme za dječja igrališta na području MO Poljica - poz. 321115.000,00 kn

-uređenje puta prema lokvi »Kapulova« u naselju Kornić, L = 380 m', 1.140 m2 - poz. 311654.000,00 kn

b.) Nerazvrstane ceste - poz. 3133 4.050.000,00 kn

-sufinanciranje izgradnje - rekonstrukcije ŽC 5125 na dionici Dunat - Punat - poz. 3133.6 850.000,00 kn

-otkup zemljišta za javno parkiralište ispod Javne vatrogasne postrojbe u Krku - poz. 3181.3 1.500.000,00 kn

-otkup zemljišta uz zaobilaznicu - poz. 3181.2 500.000,00 kn

-asfaltiranje dijela ul. Mali Kartec u Krku L = 110,00 m, 605,00 m292.500,00 kn

-asfaltiranje odvojka ul. Sv. Ivana u Krku - pristupna cesta za Teri trgovinu L = 60,00 m, 340,00 m2 60.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja dijela ul. Mate Balote u Krku L = 150,00 m, 825,00 m2 54.500,00 kn

-probijanje i uređenje puta u zoni DPU »Mali Kankul«, paušal . 40.000,00 kn

-uređenje nogostupa u dijelu ul. Kralja Tomislava (kod policijske postaje) u Krku š = 1,40 m, 110,00 m2 52.000,00 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu Ružmarinske ul. u Krku, na potezu od spojnog puta između Ružmarinske ul. i Šetališta Dražica do do raskrižja Puntarske i Ružmarinske ul., š = 1m - 2 m, 200,00 m2 75.000,00 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu ul. Stjepana Radića na potezu od marketa »Belveder« do Franjevačkog samostana u Krku 236.000,00 kn

-sufinanciranje asfaltiranja ul. Mekotine u naselju Kornić, L = 60,00 m, 180,00 m2 35.000,00 kn

-asfaltiranje ul. Brajutovci u naselju Kornić, L = 100 m, 400,00 m2 55.000,00 kn

Otkup građevinskog zemljišta - poz. 3128 500.000,00 kn

c.) Groblja 250.000,00 kn

-Gradsko groblje Krk - izgradnja novih grobnih niša - 16 kom - poz. 3136 50.000,00 kn

-Mjesno groblje Vrh (izgradnja mrtvačnice - II. faza) - poz. 3182 80.000,00 kn

-Mjesno groblje Kornić (rekonstrukcija i uređenje postojećeg objekta mrtvačnice) - poz. 3182 120.000,00 kn

d.) Javna rasvjeta - poz. 3139 400.000,00 kn

Krk - Ružmarinska ul. (prema hotelu »Dražica«)

a.) Temelj za stup JR - 1 kom, 1.000,00 kn

b.) svjetiljka Evoluta 150 NaVt s pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 1 kom 4.625,00 kn

Krk - Ul. Mate Balote

a.) iskop I zatrpavanje kanala - 4 m, temelj za stup JR - 4 kom 4.000,00 kn

b.) svjetiljka Evoluta 150 NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 2 kom 9.250,00 kn

Krk - Vršanska ul. (od »Krkplastike« prema Ul. Borik)

a.) Temelj za stup JR - 2 kom, kabel PPOOA 4 x 10 mm2 - 10 m, Cu uže 50 mm2 - 5 kg, kabelska spojnica - 4 kom 4.400,00 kn

b.) svjetiljka Evoluta 150 Na Vt sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 2 kom 9.250,00 kn

Krk - Ul. Lovorik

a.) Temelj za stup JR - 2 kom, kabel PPOOA 4 x 10 mm2 - 10 m, Cu uže 50 mm2 - 5 kg, kabelska spojnica - 4 kom4.400,00 kn

b.) svjetiljka Evoluta 150 Na Vt sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 2 kom 9.250,00 kn

Krk - Vrbnička ul.

a.) Temelj za stup JR - 2 kom, kabel PPOOA 4 x 10 mm2 - 10 m, Cu uže 50 mm2 - 5 kg, kabelska spojnica - 4 kom4.400,00 kn

b.) svjetiljka Evoluta 150 Na Vt sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 2 kom 9.250,00 kn

Krk - Dubrovačka ul.

a.) iskop I zatrpavanje kanala - 20 m, asfaltiranje kanala - 20 m, kabel PPOOA 4x 25 mm2 i Cu uže 50 mm2 - 25 m
6.800,00 kn

b.) svjetiljka Evoluta 150 Na Vt sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - 2 kom 9.250,00 kn

Krk - Ul. Narodnog preporoda

Dionica: od obiteljske kuće Čudić do raskrižja za Ul. Mate Balote

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 93 m, asfaltiranje kanala - 90 m, temelj za stup JR - 3 kom, kabel PPOOA 4 x 25 mm2 i ZnFe traka 30 x 4 mm - 108 m 28.000,00 kn

b.) svjetiljka Siteco CX 200 ravno staklo - sa pocinčanim stupom h = 8,70 m - 3 kom 24.000,00 kn

Krk - Dobava i postava svjetiljki Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m

Grad Krk

- Ul. Ljudevita Gaja kom 1 4.625,00 kn

- Crikvenička ul. kom 1 4.625,00 kn

- Bašćanska ul. kom 1 4.625,00 kn

- Ul. Vladimira Nazora kom 1 4.625,00 kn

- Ul. Ježevac kom 4 18.500,00 kn

- Ul. Ivana Meštrovića kom 2 9.250,00 kn

- Zagrebačka ul. kom 1 4.625,00 kn

- Ul. F. Zazinovića kom 1 4.625,00 kn

- Ul. Matka Laginje kom 1 4.625,00 kn

- Ul. A. B. Šimića kom 1 4.625,00 kn

naselje Pinezići

-Lučica Sv. Fuska (na ZnFe
stupu h = 4 m) kom 3 13.125,00 kn

naselje Linardići

-od naselja prema mjesnom
groblju kom 3 13.875,00 kn

Krk - pješačka staza iznad Gradskog groblja Krk

- iskop i zatrpavanje kanala - 10 m, izrada temelje za stup JR - 1 kom 3.000,00 kn

- kabel NYY 4 x 10 mm2 - 55 m, kabel XP00A 4 x 25 mm2 - 115 m, Cu uže 50 mm2 - 130 m 15.500,00 kn

- nabava i postava stupića JR - 9 kom, svjetiljke Siteco CX 200 ravno staklo - sa pocinčanim stupom h = 10,80 m - 2 kom, te izrada zračnog priključka sa Elkalex kabelom 2 x 16 mm2 33.000,00 kn

Krk - rotor Dunat

- svjetiljka Siteco CX 200 ravno staklo - sa pocinčanim stupom h = 10,70 m - 2 kom 17.000,00 kn

Naselje Kornić

Ul. 17. travnja

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 50 m, asfaltiranje kanala 50 m, temelj za stup JR - 2 kom, kabel PPOOA 4 x 25 mm2 - 58 m i ZnFe traka 30 x 4 mm - 50 m 15.000,00 kn

b.) svjetiljka Eurostreet ET-25, 70W NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 5,5 m - kom 2 8.600,00 kn

Naselje Pinezići

- Ul. Centar

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 40 m, asfaltiranje kanala 40 m, temelj za stup JR - 1 kom, kabel PPOOA 4 x 10 mm2 - 45 m i ZnFe traka 30 x 4 mm - 40 m 12.300,00 kn

b.) svjetiljka Eurostreet ET-25, 70W NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - kom 1 4.500,00 kn

- Ul. Lokvić

svjetiljka Eurostreet ET-25, 70W NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - kom 3 13.500,00 kn

- Ul. Luvere

svjetiljka Eurostreet ET-25, 70W NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - kom 2 9.000,00 kn

Svjetiljka Eurostreet ET-25, 70 W NaVt

Naselja na području Mjesnih odbora: Kornić, Vrh, Poljica, Skrbčići Pinezići, Milohnići - 25 kom 35.000,00 kn

Polaganje kabela JR, Cu užeta ili ZnFe trake i trake upozorenja u kanale drugih infrastrukturnih objekata

13.975,00 kn

e.) Priprema gradnje - prostorno planska dokumentacija - poz. 3142 900.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Krk

250.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Kornić
240.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana uređenja naselja
Vrh300.000,00 kn

- izrada Urbanističkog plana Sportsko rekreacione zone Dunat 110.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.822.000,00 kn, a njima raspolaže Gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2013. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2013. godine Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 363-01/12-01/27

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51500&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr