SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

85.

Na temelju člana 32. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, broj. 87/08, 136/12) i članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ«, broj. 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Malog Lošinja za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

GRAD MALI LOŠINJ OIB: 72167903884

PLAN PRORAČUNA ZA 2013.

OPĆI DIO

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Proračun Grada Malog Lošinja za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/20

Ur. broj: 2213/01-01-12-9

Mali Lošinj, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Proračun grada   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=816&mjesto=10005&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr