SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

80.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/11, 12/12 i 37/12) u daljnjem tekstu: Program brišu se članci 2. do. 9.

1. NERAZVRSTANE CESTE I PARKIRALIŠTA

Članak 2.

Red br. i pozicija Proračuna

Građevina

Planirana vrijednost u kn

1. RO 396 do 399

Pristupna cesta infrastr.skladišna zona
(projektna dokumentacija, ,zemljište)

688 333,49

2. RO 419.1

Parkiralište Sunčana uvala
(projekt)

28 000

3. RO 405

Projekti za objekte infrastrukture

47 000

4. RO 406 i 407

Rekonstrukcija raskršća Mali Lošinj-Veli Lošinj- Sunčana Uvala (projekti,zemljište)

17 100

5. RO 408-410

Cesta D-100
(Vrh Osora-Osor , projekti i gradnja)

589 000

6. RO 419

Parkiralište Nova obala
(projekti)

76 000

7. RO 424

Pristupna cesta za stanove Nerezine
(projekti)

41 000

8. RO 428 i 427.1

Pristupna cesta za stanove na Kalvariji
(projekti i zemljište)

244 000

9.RO 428.1 i 428.2

Izgradnja pristupne ceste za stanove
(projekti i zemljište)

100 000

Ukupno:

1 830 433,49

Izvori sredstava: komunalni doprinos 512.000,00 kn

višak prihoda 620.333,49 kn

pr. od prodaje nefin.. imovine 698.100,00 kn

2. JAVNA RASVJETA

Članak 3.

Red br. i pozicija Proračuna

Građevina

Planirana vrijednost u kn

1. RO 404

Proširenje javne rasvjete u svim naseljima

213 000,00

Ukupno:

213 000,00

Izvori sredstava: komunalni doprinos 213.000,00 kn

3. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

Red br. i pozicija Proračuna

Građevina

Planirana vrijednost u kn

1. RO 411 do 415

Riva Priko (projekti i gradnja)

20 986 897,36

2. RO 416 i 417

Popločenje Suska I. faza
(projekti)

200 000,00

3. RO 420

Izgradnja Rive na Iloviku
(sufinanciranje izgradnje)

401 382,60

4. RO 427

Šetnica Poljana- Runjica
(projekti)

250 000,00

Ukupno:

21 838 279,96

Izvori sredstava: komunalni doprinos 200.000,00 kn

HBOR 3.000.000,00 kn

vlastiti prihodi 1.010.000,00 kn

kapitalne pomoći PGŽ 401.382,60 kn

prihodi od prodaje nefin.imovine 3.419.483,50 kn

višak- HBOR 6.694.254,36 kn

namjenski primici od zaduživanja 7.063.159,50 kn

prihodi vodnog doprinosa 50.000,00 kn

4. DEPONIJ

Članak 5.

Red br. i pozicija Proračuna

Građevina

Planirana vrijednost u kn

1. RO 400

Sanacija odlagališta Kalvarija
(projekti i I. faza izgradnje)

212.172,89

Ukupno:

212 172,89

Izvori: višak 212.172,89 kn

6. URBANA OPREMA

Članak 6.

Red br. i pozicija Proračuna

Komunalna oprema

Planirana vrijednost u kn

1. RO 459

Urbana oprema

250 000,00

Ukupno:

250 000,00

7. REKAPITULACIJA

Članak 7.

Redni broj

Građevine

Planirana vrijednost u kn

1

NERAZVRSTANE CESTE I PARKIRALIŠTA

1 830 433,49

2

JAVNA RASVJETA

213 000,00

3

JAVNE POVRŠINE

21 838 279,96

4

DEPONIJ

212 172,89

5

URBANA OPREMA

250 000,00

Ukupno:

24 343 886,34

Članak 8.

Članak 20. mijenja se i glasi »Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 24.343.886,34 kn od čega komunalni doprinos iznosi 925.000,00 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 401.382,60 kn, višak- HBOR 6.694.254,36 kn, HBOR 3.000.000,00 kn, višak 832.506,38 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine 4.367.583,50kn, namjenski primici od zaduživanja 7.063.159,50 kn , vlastiti prihodi 1.010.000,00 kn i prihodi vodnog doprinosa 50.000,00 kn.«

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/12-01/73

Ur. broj: 2213/01-01-12-4

Mali Lošinj, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=816&mjesto=10005&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr