SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 51. Subota, 15. prosinca 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

65.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), čl. 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 31.sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalnih, vodnih i ostalih objekata
i uređaja za 2013. godinu

Čanak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2013. godinu.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje koje ugovorno obavlja KTD »Ivanj« vršiti će se u obujmu i dinamici koji odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski.

Gradonačelnik dužan je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2014. godine.

Čanak 6.

Ovaj program objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. 01. 2013. godine.

Klasa: 363-02/12-01/47

Ur.broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

Program održavanja komunalnih, vodnih i   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=814&mjesto=51250&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr