SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 49. Četvrtak, 13. prosinca 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

160.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11 i 12/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 35. sjednici, održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o prijedlogu opoziva i imenovanja članova
Nadzornog odbora trgovačkog društva REA Kvarner,
Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske
županije d.o.o. Rijeka

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. Rijeka opoziv članova Nadzornog odbora doc. dr. sc. Ljudevita Krpana i mr. sc. Hrvoja Marušića.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva REA Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goarnske županije d.o.o. Rijeka imenovanje doc. dr. sc. Vitomira Komena i mr. sc. Ante Županića na dužnost članova Nadzornog odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-64

Rijeka, 13. prosinca 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=812&mjesto=00001&odluka=160
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr