SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 42. Četvrtak, 25. listopada 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

118.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 18. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 11. listopada 2012. godine (KLASA: 342- 01/12-02/37, URBROJ: 2170/1-07/7-12-4) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 34. sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje Češke plaže,
Grad Crikvenica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica, koja uključuje gospodarske djelatnosti:

. ugostiteljske usluge; fast-food objekt, coctail-bar, caffe bar, ambulantnu prodaju sladoleda,

. iznajmljivanje ležaljki (650 komada)

. iznajmljivanje suncobrana (325 komada),

. iznajmljivanje pedalina (do 20 komada),

. sportsko-rekreativne aktivnosti: skijanje na vodi, vuču s padobranom, vuču turista s ostalim rekvizitima, sportovi na pijesku (odbojka, nogomet, badminton), dječji grad, trampolin.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Crikvenici.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža u Selcu, Grad Crikvenica.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 7954 u z.k.ul. 2971, k.č. 5468/3 i 5470/2 obje u z.k.ul. 3265, te k.č. 5477/2 i 5477/3 obje u z.k.ul. 2968 sve upisane u k.o. Selce. Navedene čestice su u Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Crikvenici upisane kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 21.370 m2, od čega kopneni dio iznosi 6.460 m2, a morski dio 14.910 m2. Od kopnenog dijela 252 m2 je dio kopna koji otpada na terasu.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovom koordinatnom sustavu:


Broj točke


Y


x

1

5478086.05

5001062.09

2

5478096.59

5001053.24

3

5478097.62

5001047.08

4

5478107.94

5001047.22

5

5478109.97

5001047.25

6

5478116.73

5001046.85

7

5478119.12

5001046.53

8

5478122.26

5001045.52

9

5478123.60

5001044.03

10

5478123.75

5001040.25

11

5478122.49

5001038.11

12

5478119.97

5001035.19

13

5478118.01

5001033.15

14

5478122.00

5001027.16

15

5478125.17

5001024.36

16

5478127.53

5001022.52

17

5478130.98

5001020.31

18

5478140.23

5001014.66

19

5478145.45

5000998.37

20

5478157.36

5000977.17

21

5478160.93

5000971.81

22

5478164.76

5000970.95

23

5478177.99

5000971.04

24

5478184.45

5000966.99

25

5478190.51

5000965.58

26

5478192.19

5000963.58

27

5478193.70

5000961.80

28

5478197.14

5000959.08

29

5478206.54

5000955.18

30

5478206.38

5000948.72

31

5478207.42

5000948.20

32

5478205.58

5000944.98

33

5478209.83

5000942.28

34

5478186.83

5000905.40

35

5478035.03

5001037.98

 

36

5478037.58

5001210.74

37

5478038.86

5001206.93

38

5478047.19

5001198.78

39

5478058.96

5001189.40

40

5478075.04

5001176.59

41

5478077.92

5001177.55

42

5478085.12

5001168.28

43

5478090.20

5001158.31

44

5478092.31

5001150.97

45

5478092.83

5001142.00

46

5478090.60

5001132.39

47

5478086.63

5001124.94

48

5478079.98

5001106.29

49

5478078.00

5001108.05

50

5478077.51

5001108.30

51

5478076.88

5001108.04

52

5478073.01

5001104.60

53

5478063.87

5001096.47

54

5478061.53

5001099.09

55

5478058.29

5001101.30

56

5478057.24

5001099.62

57

5478055.60

5001099.56

58

5478055.27

5001099.33

59

5478054.59

5001099.87

60

5478050.96

5001094.75

61

5478052.15

5001093.87

62

5478052.72

5001093.23

63

5478052.54

5001092.40

64

5478051.64

5001090.54

65

5478052.64

5001089.93

66

5478052.58

5001086.58

67

5478052.73

5001085.92

68

5478053.55

5001085.11

69

5478053.81

5001083.71

70

5478056.74

5001084.12

71

5478056.85

5001083.39

72

5478057.67

5001082.97

73

5478058.74

5001082.77

74

5478070.60

5001075.81

76

5478047.53

5001202.61

77

5478062.62

5001190.36

78

5478078.20

5001177.64

79

5478098.92

5001160.65

80

5478105.39

5001155.45

81

5478114.94

5001147.77

82

5478114.34

5001146.81

83

5478115.89

5001146.32

84

5478118.06

5001145.57

85

5478118.54

5001136.97

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA

HDKS/GK5

86

5478116.50

5001138.63

87

5478116.25

5001137.61

88

5478118.63

5001135.43

89

5478119.68

5001116.87

90

5478120.49

5001102.55

91

5478121.01

5001092.29

92

5478121.59

5001080.76

93

5478121.98

5001073.13

94

5478119.68

5001072.72

95

5478121.24

5001064.36

96

5478129.74

5001047.18

97

5478139.34

5001031.72

98

5478137.79

5001030.71

99

5478141.47

5001025.04

100

5478144.67

5001026.02

101

5478156.82

5001010.82

102

5478167.16

5000997.72

103

5478183.36

5000977.60

104

5478184.32

5000977.17

105

5478189.83

5000971.78

106

5478192.41

5000969.74

107

5478195.07

5000967.89

108

5478195.44

5000967.69

109

5478197.96

5000966.33

110

5478203.87

5000963.82

111

5478221.04

5000958.76

112

5478220.62

5000957.36

113

5478215.52

5000951.41

114

5478057.10

5001081.63

115

5478058.91

5001078.30

116

5478060.33

5001075.29

117

5478061.24

5001071.69

118

5478061.99

5001068.56

119

5478062.23

5001066.37

120

5478062.11

5001064.00

121

5478061.81

5001061.52

122

5478061.36

5001059.27

123

5478060.78

5001057.27

124

5478060.07

5001055.21

125

5478059.35

5001053.34

126

5478058.57

5001051.37

128

5478057.45

5001051.76

129

5478054.05

5001051.99

130

5478050.75

5001050.81

131

5478050.16

5001046.85

132

5478051.48

5001044.01

133

5478052.24

5001042.99

134

5478054.21

5001041.22

135

5478055.75

5001040.33

 

136

5478059.55

5001039.38

137

5478063.28

5001040.85

138

5478063.65

5001042.52

139

5478063.70

5001044.09

140

5478063.58

5001045.05

141

5478063.39

5001045.86

142

5478067.41

5001046.29

143

5478071.11

5001046.31

144

5478075.70

5001045.93

145

5478078.34

5001045.49

146

5478082.34

5001044.13

147

5478086.47

5001042.18

148

5478090.31

5001039.87

149

5478093.51

5001037.23

150

5478095.74

5001034.52

151

5478097.86

5001030.90

152

5478100.17

5001027.04

153

5478101.00

5001024.83

154

5478102.06

5001021.39

155

5478102.21

5001016.50

156

5478102.21

5001013.54

157

5478102.14

5001011.36

158

5478102.06

5001010.35

159

5478102.06

5001009.74

160

5478101.67

5001008.68

161

5478101.15

5001008.12

162

5478100.31

5001007.70

163

5478099.23

5001007.65

164

5478098.55

5001007.87

165

5478097.82

5001007.49

166

5478097.82

5001007.49

167

5478097.73

5001006.38

168

5478098.31

5001005.39

169

5478100.54

5001002.93

170

5478104.83

5001000.89

171

5478105.65

5001001.27

172

5478105.77

5001001.46

173

5478105.86

5001001.97

174

5478105.64

5001002.71

175

5478105.66

5001003.11

176

5478105.85

5001003.90

177

5478106.00

5001004.22

178

5478106.63

5001005.00

179

5478107.61

5001005.57

180

5478111.45

5001005.16

181

5478114.51

5001004.53

182

5478119.68

5001003.58

183

5478123.64

5001002.60

184

5478127.82

5001001.07

185

5478132.59

5000998.15

186

5478136.01

5000995.52

187

5478138.13

5000992.81

188

5478140.53

5000989.71

189

5478142.73

5000985.76

190

5478143.97

5000982.51

191

5478144.47

5000980.47

192

5478145.38

5000977.92

193

5478145.94

5000975.18

194

5478146.12

5000972.90

195

5478146.09

5000970.25

196

5478146.06

5000968.99

197

5478146.06

5000968.99

198

5478145.98

5000967.73

199

5478145.55

5000967.08

200

5478145.27

5000966.84

201

5478144.88

5000966.63

202

5478143.91

5000966.57

203

5478143.14

5000966.55

204

5478142.57

5000965.84

205

5478142.83

5000964.81

206

5478145.08

5000961.75

207

5478148.07

5000960.04

208

5478149.88

5000959.66

209

5478150.66

5000960.12

210

5478150.60

5000961.28

211

5478150.82

5000962.01

212

5478151.31

5000962.80

213

5478152.25

5000963.55

214

5478153.18

5000963.87

215

5478153.64

5000963.75

216

5478156.98

5000964.33

217

5478159.78

5000964.62

218

5478161.34

5000964.72

219

5478163.44

5000965.14

220

5478166.98

5000965.44

221

5478170.67

5000965.39

222

5478173.25

5000964.97

223

5478176.64

5000964.09

224

5478179.09

5000962.49

225

5478180.61

5000961.36

226

5478182.45

5000960.00

227

5478184.49

5000958.62

228

5478186.40

5000957.35

229

5478187.27

5000956.75

230

5478188.96

5000955.14

231

5478190.87

5000953.16

232

5478191.42

5000952.10

233

5478193.10

5000948.88

 

234

5478194.48

5000946.24

235

5478195.34

5000944.60

236

5478187.21

5000942.28

237

5478186.56

5000940.83

238

5478187.88

5000939.93

239

5478061.02

5001168.89

240

5478060.69

5001168.10

241

5478061.01

5001167.63

242

5478061.38

5001167.51

243

5478067.29

5001170.67

244

5478069.60

5001167.44

245

5478071.03

5001164.95

246

5478073.19

5001161.00

247

5478075.18

5001156.62

248

5478076.46

5001152.70

249

5478076.78

5001150.70

250

5478077.22

5001147.48

251

5478077.49

5001145.94

252

5478077.96

5001142.61

253

5478077.97

5001139.86

254

5478077.92

5001135.19

255

5478077.57

5001131.34

256

5478077.29

5001128.17

257

5478076.67

5001123.21

258

5478075.80

5001119.58

259

5478074.38

5001114.74

260

5478073.11

5001111.50

261

5478071.98

5001109.03

262

5478071.38

5001107.49

263

5478070.86

5001106.96

264

5478069.56

5001105.36

265

5478068.79

5001103.99

266

5478067.76

5001102.45

267

5478066.72

5001101.22

268

5478065.57

5001099.59

269

5478106.90

5001139.65

270

5478112.97

5001140.07

271

5478113.07

5001138.92

272

5478114.30

5001138.99

273

5478114.24

5001140.15

274

5478115.86

5001140.28

275

5478116.50

5001138.63

276

5478116.25

5001137.61

277

5478117.55

5001136.42

278

5478118.05

5001128.32

279

5478117.76

5001128.30

280

5478117.92

5001125.10

281

5478115.35

5001124.85

282

5478115.46

5001123.72

283

5478116.33

5001123.74

284

5478116.92

5001113.79

285

5478115.86

5001113.72

286

5478115.88

5001112.53

287

5478116.90

5001112.46

288

5478117.16

5001108.77

289

5478116.20

5001108.64

290

5478116.29

5001107.80

291

5478105.90

5001107.09

292

5478105.38

5001115.23

293

5478111.99

5001115.70

294

5478111.92

5001116.68

295

5478110.57

5001116.59

296

5478110.29

5001121.19

297

5478111.41

5001121.26

298

5478111.35

5001122.26

299

5478106.47

5001121.91

300

5478105.97

5001129.54

301

5478107.50

5001129.64

302

5478107.42

5001130.62

303

5478105.90

5001130.52

304

5478105.36

5001138.65

305

5478106.95

5001138.77

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Situaciji stvarnog stanja u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva Gea d.o.o., 29. kolovoza 2012. godine. Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok do 20 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 181.190,00 kuna (slovima: stoosamdesetjednatisućastodevedeset kuna).

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku, i to:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

* izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

* račun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

* ovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

* podatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

* podatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

* RS-m obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

* izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

* izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

* izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

* izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

* izjavu o ponuditelja o preuzimanju obveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. stavak 1., 2., 3. i 4. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 8. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

* postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

* plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

* prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

* iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

* iznos planirane ukupne investicije,

* izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

* procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

* podatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini,

* iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

* broj planiranih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,00% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. Prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra (idejno rješenje).

7. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom rješenju planiran dokumentima prostornog uređenja.

8. Rekapitulacijski list.

9. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

POSEBAN UVJET

Članak 6.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u propisanom roku od dvije godine od odluke o odabiru ponuditelja ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 90 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - Češka plaža - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/ 06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

. ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja

prema studiji gospodarske opravdanosti 25%

. ponuđena visina stalnog dijela koncesijske

naknade 20%

. prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini 15%

. ostvarena dobit odnosno dohodak prije oporezivanja

uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini 15%

. ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske

naknade 10%

. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za

koju traži koncesiju 10%

. broj planiranih radnih mjesta 5%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Formule i način izračuna:

a) Koef. ukupne investicije:

25% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koef. stalnog dijela koncesijske naknade:

20% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koef. prihoda od redovne djelatnosti:

15% x prihoda od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

najviši prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

d) Koef. ostvarene dobiti:

15% x ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

najviši iznos ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

e) Koef. promjenjivog dijela koncesijske naknade:

10% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

f) Koef. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti:

10% x broj godina obavljanja djelatnosti

najveći broj godina

g) Koef. broja planiranih novootvorenih radnih mjesta:

5% x ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

najveći ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, idejno rješenje te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, Rijeka radnim danom od 8 do 16 sati u sobi 309, III. kat.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 10.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, a potom uspoređuju zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz članka 5. ove Odluke, te se utvrđuje sposobnost ponuditelja.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 60 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, koja je konačna po dostavi lokacijske dozvole, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

* Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

* Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju, posjetitelja plaže i njihovih stvari,

* Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

* Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 12.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/12-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-30

Rijeka, 25. listopada 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=805&mjesto=00001&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr