SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 41. Ponedjeljak, 22. listopada 2012.
GRAD KRK

38.

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/10), članka 18. i 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 47/11 i 19/12) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria bank d.d. Zagreb
za financiranje projekta školske sportske
dvorane u Krku

Članak 1.

Grad Krk (u daljnjem tekstu: Grad ) zadužit će se uzimanjem kredita kod Hypo-Alpe-Adria bank d.d. Zagreb, za financiranje kapitalnog projekta utvrđenog Odlukom o prihvaćanju investicije - izgradnja školske sportske dvorane u Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 19/12) i Proračunom Grada Krka, Program 0109 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i razvoj, Kapitalni projekt K010904 Izgradnja školske sportske dvorane.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica, kamate i naknade) osiguravaju se u Proračunu Grada Krka u iznosima godišnjih anuiteta, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Na ime jamstva za povrat kredita Grad Krk izdat će izjavu sukladno odredbama Ovršnog zakona (obična zadužnica) i pet bjanko mjenica s klauzulom »bez protesta« s mjeničnom izjavom.

Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu, nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za izdavanje zadužnice i mjenica za osiguranje povrata kredita.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 403-02/12-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 22. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v.r.

 

Odluka o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=804&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr