SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
OPĆINA LOVRAN

18.

Na temeljnu članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju 01.01. do 30.06.2012. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 3.287.981,27 kuna.

Članak 3.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna iskazano po programima, aktivnostima i projektima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-12-66

Lovran, 4. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=802&mjesto=51415&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr