SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 39. Utorak, 9. listopada 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

65.

Na temelju članka 48. stavak 3., članka 52. stavak 4. i članka 56. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Malog Lošinja za 2012. godinu

Članak 1.

U članku 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2012. godinu (»Službene novine« PGŽ br. 50/11) dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Proračunski korisnici Grada Malog Lošinja izuzeti su od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastith prihoda u proračun.«

Članak 2.

U članku 12. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»U Proračunu Grada Malog Lošinja za 2012. godinu utvrđuje se sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 50.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koristit će se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 400-08/12-01/16

Ur. broj: 2213/01-01-12-15

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=802&mjesto=10005&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr