SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD MALI LOŠINJ

59.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09) i članka 24. Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 31/ 07 i 31/08), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 19. rujna 2012. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o imenovanju predsjednice i članova
Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja

I.

U Ocjenjivački sud Grada Malog Lošinja imenuju se sljedeći članovi:

1. Martina Lipovac - za predsjednicu

2. Martina Krajina-Mršo - za člana

3. Luigi Satalić - za člana

4. Mirjana Čović - za člana

5. Zvonko Šalov - za člana

6. Julijano Sokolić - za člana

7. Zvjezdana Horvat - za člana

8. Marinko Ćalić - za člana

9. Željko Gadža - za člana

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09) te se navedenom Odlukom imenovani članovi razrješuju dužnosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/12-01/21

Ur. broj: 2213-01-01-12-3

Mali Lošinj, 19. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr