SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

109.

Na temelju članka 121. stavak 2. , u vezi s člankom 119. stavkom 1. alineja 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12 i 16/12), članka 28. točka 17. alineja 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ«, broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici od 13. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj

I.

Josip Padavić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj, razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Helena Jedriško, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Mrkopalj, Mrkopalj, kao predstavnica osnivača Primorsko-goranske županije.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-48

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr