SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 35. Četvrtak, 13. rujna 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

107.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10 - pročišćeni tekst, 27/11, 57/11 i 130/11) i članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 33. sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Zdenka Badanjak

2. Dinka Blažić

3. Biserka Ćiković

4. Ivan Dubrović

5. Sladić Keserović

6. Darko Majnarić

7. Čedomir Maksimovski

8. Snježana Opačak Vukušić

9. Branka Potočnjak

10. Manon Giron

11. Daniela Gerbac-Bobuš

12. Lara Ugrina

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-45

Rijeka, 13. rujna 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=798&mjesto=00001&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr