SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 26. Četvrtak, 5. srpnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

80.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine PGŽ« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12) članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 32. sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju
djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije

I.

Daje se suglasnost na Odluku o proširenju djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koju je donijelo Upravno vijeće ustanove na sjednici održanoj 2. svibnja 2012. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-22

Rijeka, 5. srpnja 2012.

Četvrtak,5.srpnja2012. Stranica3539—broj26

SLUŽBENENOVINE

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=789&mjesto=00001&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr