SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD KRK

19.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), a u svezi članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 39/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije - Izgradnja školske
sportske dvorane u Krku

Članak 1.

Prihvaća se kapitalni projekt iz dijela plana razvojnog programa i utvrđuju izvori sredstava za njegovo financiranje i to:

1. Izgradnja školske sportske dvorane u Krku prema Ugovoru o građenju sa izvoditeljem GP Krk d.d. iz Krka i Lemal d.o.o. iz Rijeke, Klasa: 406-09/11-01/2, Urbroj: 2142/01-02-11-11 od 03. listopada 2011. godine i projektnoj dokumentaciji u iznosu od 6.947.772,93 kn i dodatnim radovima po procijenjenoj vrijednosti od 2.000.000,00 kn;

2. Rekonstrukcija školskog trga - trga Glagoljaša u gradu Krku, prema Odluci o odabiru odabrana je Zajednička ponuda GP Krk d.d. sa sjedištem u Krku i Fidal d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Klasa: 406-09/12-01/2, Urbroj:2142/01- 02-12-5 od 30. siječnja 2012. godine u iznosu od 2.663.182,50 kn i

3. Oprema sportske dvorane prema procijenjenoj vrijednosti od 700.000,00 kn.

Članak 2.

Za realizaciju kapitalnog projekta - Izgradnja školske sportske dvorane u Krku, Grad Krk je Proračunom za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/11, 10/12 i 19/12) planirao iznos od 8.000.000,00 kn putem kreditnog zaduženja i Računa zaduživanja/financiranja za 2012. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-05/12-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 24. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51500&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr