SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD KRK

4.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. ožujka 2012. godine, donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn i to:

- 100.000,00 kn (po m2 na temelju izdatih Rješenja Grada Krka);

- 100.000,00 kn (od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 400-02/12-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 20. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava spomeničke ren  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=51500&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr