SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

5.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zavoda za socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149 /11), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/ 11, 66/11), a u vezi s člankom 5. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donosi slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Zavoda za socijalnu skrb
u Primorsko-goranskoj županiji u prvom tromjesečju 2012. godine

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zavoda za socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11) osigurana su Zavodu za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji sredstva u iznosu od 941.000,00 kuna za materijalne i financijske rashode.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se Zavodu za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji za podmirenje:

. Materijalnih rashoda u iznosu od 919.751,00 kn,

. Financijskih rashoda u iznosu od 21.249,00 kn.

Prioritet u korištenju sredstva iz stavka 1. podstavka 1. ove točke imaju rashodi za fizičku i tehničku zaštitu zaposlenih u Zavodu za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji, sukladno zaključenom ugovoru s odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave usluge.

Sredstva za ostale materijalne i financijske rashode raspoređuju se Zavodu u visini planiranih rashoda u prvom tromjesečju 2012. godine.

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke, raspoređuju se Zavodu za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

IV.

Sredstva iz točke III. ove Odluke doznačivat će se Zavodu za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji skrb sukladno ostvarenim rashodima, do 15-og za prethodni mjesec.

Zavod za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji dužan je dostaviti izvještaj o stvarno nastalim rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu, na za to propisanim obrascima.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-8

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

Odluka o kriterijima i mjerilima i način  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr