SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

16.

Na temelju članka 25. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 44/11), članka 28. točke 8. i 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici od 16. veljače 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno financijsko
zaduživanje Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj radi nabave pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj

I.

Primorsko-goranska županija daje suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj za dugoročno financijsko zaduživanje u iznosu od 4.000.000,00 kuna, uvećano za kamate i ostale naknade i troškove banke, kod »Hypo Alpe-Adria-Bank« d.d., Zagreb, u svrhu nabave i montaže pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj, a pod slijedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 4.000.000,00 kuna, (slovima: četiri milijuna kuna)

- Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit u kunama

- Namjena kredita: financiranje nabave i montaže pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj

- Rok povrata kredita: 5 godina, u 20 jednakih tromjesečnih rata, s dospijećem 31. 3., 30. 6., 30. 9. i 31. 12. u godini, prva rata dospijeva na plaćanje 31. 3. 2013. godine

- Razdoblje počeka: 6 mjeseci

- Dinamika otplate glavnice i kamata:

.Rok otplate: 5 godina u 20 jednakih tromjesečnih rata, nakon počeka od 6 mjeseci

.Način otplate glavnice: u uzastopnim tromjesečnim ratama

.Broj rata: 20

.Dospijeće plaćanja glavnice: zadnjeg dana u tromjesečju

.Dospijeće prve rate kredita: 31. 3. 2013. godine

.Obračun kamate: tijekom cijelog vremena korištenja, počeka i povrata kredita

.Dospijeće kamate: zadnjeg dana u tromjesečju tijekom cijelog vremena počeka i povrata kredita

- Fiksna kamatna stopa: 3,42% godišnje

- Kamatna stopa na povučeni dug kredita u razdoblju korištenja zajma: 3,42% godišnje

- Metoda obračuna kamate: proporcionalna metoda

- Naknade:

.Naknada za odobrenje kredita: 0,50% (20.000,00 kuna)

.Ostale naknade i troškovi banke: 0,25% (3.937,50 kuna)

- Efektivna kamatna stopa: 3,66%

- Razdoblje korištenja kredita: do 30. 9. 2012. godine

- Instrumenti osiguranja kredita:

.Jamstvo Primorsko-goranske županije

.Mjenica i obična zadužnica Županijske lučke uprave Mali Lošinj

II.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Mali Lošinj da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te nakon početka otplate kredita, tromjesečno dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

III.

Zadužuje se Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze da polugodišnje dostavlja Županu Primorsko-goranske županije ocjenu upotrebe sredstava kredita.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-35

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr