SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 4. Četvrtak, 16. veljače 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

12.

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donijela je

PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2012. godinu utvrđuju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola Primorsko-goranske županije u 2012. godini.

Plan rashoda iz stavka 1. ovoga članka izrađen je u obliku tablice (Tablica 2-SŠ - Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2012. godinu) koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-23

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2012. godine (»Narodne novine« broj 149/11), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donijela je

Klasa: 021-04/12-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-24

Rijeka, 16. veljače 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

Plan rashoda za materijal, dijelove i us  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=767&mjesto=00001&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr