SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 53. Petak, 30. prosinca 2011.
OPĆINA LOPAR

39.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09 i 49/11) i čl. 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =1,700.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =100.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI
PRIHODI =12,202.000,00 kn


UKUPNO: =14,002.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE I PROSTORNO PLANIRANJE =2,643.000,00 kn

-kupnja zemljišta (sportska dvorana i dr.) =300.000,00 kn

-projekt, izgradnja i uređenje bic.staze (projekt ADRIA MOVE IT!) =750.000,00 kn

-izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a =200.000,00 kn

-izrada studije za Rajsku plažu =50.000,00 kn

-izrada ostale projektne dokumentacije =170.000,00 kn

-komunalna infrastruktura RZ Sorinj-Jug =495.000,00 kn

-uređenje platoa u RZ Sorinj =678.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =1,649.000,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Jug-Radna zona Sorinj« =771.000,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Radna zona-odlagalište« =488.000,00 kn

-projekt i izgradnja ceste »Melak - groblje« =390.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =50.000,00 kn

-proširenje javne rasvjete =50.000,00 kn

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA =431.000,00 kn

-projekt i izgradnja odvodnje »Pičuljani-centar« =431.000,00 kn

5. GROBLJA I SPOMENICI KULTURE =517.000,00 kn

-obnova crkve Sv. Nikole na Sorinju =180.000,00 kn

-izgradnja crkve (kapele) Sv. Rok =32.000,00 kn

-uređenje groblja i okoliša =305.000,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =1,869.000,00 kn

-vodoopskrba Radne zone Sorinj (prekidna komora Stanišće) =1,640.000,00 kn

-vodoopskrba »Vrutak - Pičuljani« fi 200 =229.000,00 kn

7. OSTALI OBJEKTI (ZA SPORT, REKREACIJU I SL.) =6,843.000,00 kn

-projekt i izgradnja školsko-športske dvorane =6,843.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-03/11-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/11-30

Lopar, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=763&mjesto=51281&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr