SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

62.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (»Narodne novinr« broj 87/08, 36/09 i 49/09), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i članak 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Vijeće Općine Dobrinj na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim programom 1008 utvrđuju se poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s podizanjem zdravstvenog standarda stanovništva.

Članak 2.

Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i tekućeg projekta (T) iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i utrošiti će se kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova udruga koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-10

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

Godišnji Program javnih potreba u zdravs  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51514&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr