SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

57.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 49/09), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/ 09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1003 utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 650.000,00

2. ostali prihodi iz proračuna 2.390.000,00

UKUPNO 3.040.000,00

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju do kraja ožujka 2012. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-05

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

Program održavanja komunalne infrastrukt  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51514&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr