SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA DOBRINJ

54.

Temeljem odredbe članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. i 92. Statuta

Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 35/09), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), proračunski korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu proračuna.

Svi korisnici proračunskih sredstava moraju sredstva koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvećim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine Dobrinj za 2012. godinu ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od planiranih prihoda.

Članak 4.

U okviru djelokruga i ovlasti, općinski načelnik odgovoran je za provedbu ove odluke, kako za naplatu i ubiranje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je općinski načelnik.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i nabavu roba male vrijednosti sukladno zakonu odobrava općinski načelnik.

Za financijske odnose zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine, ovlašten je općinski načelnik na temelju Odluke Vijeća.

Članak 6.

Općinski načelnik ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakona o proračunu, izvjestit će se vijeće i poduzeti mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade te obustaviti daljnju isplatu.

Članak 7.

Za zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Članak 8.

Ako prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, više naplaćena svota će se uplatiteljima vratiti na teret tih prihoda bez posebne odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. 1. 2012. godine.

Klasa: 400-08/12-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-12-02

Dobrinj, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Alen Šamanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51514&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr