SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI

43.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeća Grada Novi Vinodolski, na 24. sjednici održanoj dana 28. 12. 2011. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Čanak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 53/10), (u daljem tekstu: Program) mijenja se u tabelarnom prikazu članak 2. Programa, u kunama, kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. istog Programa broj »5.484.000,00« zamjenjuje se brojem »6.158.000,00«.

U stavku 2. istog članka tabelarni prikaz mijenja s kakao slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene

Čanak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01/46

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

I. Izmjene i dopune Programa održavanja   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr